กิจกรรม CSR ทำบุญถวายปัจจัย

 

   

PPT กิจกรรม CSR ทำบุญถวายปัจจัย

PPT Group (บริษัทแพคพรินเตอร์ จำกัด, บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สมชาย) โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญถวายปัจจัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567