บรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอ้อมเด็กและสินค้าอนามัย ที่มีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสากล ในทุกๆ ขั้นตอนการทำงานของบริษัท ล้วนแล้วแต่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในด้านมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความสะอาด มาตรฐานด้านการเก็บรักษาสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีที่สุด
 

Diaper bag (wicketted bags)

Baby wipes (flow pack film)

Washing liquid refill (stand-up pouch)

Sanitary napkins bag (flow pack film)

Box for sachets

Dishwashing liquid refill (stand-up pouch)

        PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า