นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์ประเภท Food & Beverage, Hygienic และ Consumer แล้ว เรายังสามารถพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น Easy Peel, Shrink Flim, Box, Cup และ PP Bag, PE Bag และ HDPE Bag โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน 

PP Bag, PE Bag

Retort Pouch

Shrink film for Soft drink and water

Cup sleeve

Easy peel for Lid film

Plastic Bag

        PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า