การพิมพ์ด้วยระบบกราเวียร์ ถือเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีความแตกต่างจากระบบการพิมพ์ทั่วไป เพราะมีเทคนิคการพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง สามารถทำให้ชิ้นงานที่ได้ทำออกมาตอบโจทย์กับความต้องการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการพิมพ์ในระบบนี้ ก็ถือเป็นการพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการคุณภาพ ความละเอียดของงาน ความรวดเร็วในการผลิต และงานพิมพ์ที่จะต้องใช้ในปริมาณที่เยอะๆ

การพิมพ์ในระบบ Flexo สามารถผลิตสิ่งพิมพ์บนวัสดุสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายประเภท พิมพ์ภาพที่มีลวดลายต่อเนื่อง เช่น กระดาษห่อของขวัญได้ เนื่องจากหมึกพิมพ์เป็นแบบชนิดเหลว แห้งเร็ว สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ทันทีภายหลังการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยระบบเฟล็กโซก็ได้แก่ถุงพลาสติกใหญ่ๆ กล่องนม UHT เป็นต้น

การพิมพ์ระบบ Offset กระบวนการพิมพ์ที่หมึกจะสัมผัสกับแผ่นเพลทแม่พิมพ์และกระดาษโดยตรงผ่านลูกกลิ้ง ซึ่งจะทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง และเหมาะกับงานพิมพ์จำนวนมาก นอกจากนี้การพิมพ์ออฟเซ็ทยังมีเครื่องพิมพ์หลายขนาด จึงทำให้ได้งานพิมพ์ที่หลากหลาย

MORE

ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์นั้นต้องอาศัยทั้งความเข้าใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เข้าใจถึงความต้องการของผู้ผลิต และตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น

บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบรรจุภัณฑ์พร้อมนำเสนอแนวทางการผลิตแนะนำวัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อความต้องการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมวางแผนค้นคว้าแนวทางที่จะสามารถมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

MORE

บริการปรับแต่งไฟล์ภาพ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แบบให้แก่บรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น สวยงาม พร้อมทั้งยังสามารถผลิต Offset plate (CTP) แม่พิมพ์กราเวียร์แบบหัวเพชร

เพลทเฟล็กโซ่ ทั้งแบบพอลิเมอร์และยาง ซึ่งกระบวนการทำทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นภายในบริษัท ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของบรรจุภัณฑ์จะเป็นความลับทางการค้า พร้อมทีมงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจผู้บริโภค

MORE

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดดเด่นด้วยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์โดยครอบคลุมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบกระดาษและพลาสติก

Blown film เทคโนโลยีการเป่าฟิล์ม กระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่ได้รับความนิยมในการผลิต

Printing Process การพิมพ์ที่ทันสมัยด้วยระบบ โรโตกราเวียร์ เฟล็กโซ่ และออฟเซ็ต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ตรงตามประเภทสินค้า

Lamination Process กระบวนการผสานระหว่างชั้นฟิล์มที่จะช่วยในการเพิ่มคุณสมบัติ ความแข็งแรง และระยะเวลาในการถนอมอาหาร

Forming Process กระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชนิดซอง Wicket ซอง 3 ทาง ซองตั้ง ซองติดซิป ซองต้ม และกรวยไอศครีม ที่ต้องใช้การผลิตโดยเทคนิคเฉพาะ

Offset Printing กระบวนการพิมพ์มาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงในการผลิตบรรจุภัณฑ์

Slitting Process กระบวนการผ่าม้วนตามขนาดงานลูกค้า

MORE

ทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ นั้นล้วนแล้วแต่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบจนกระทั่งถึงกระบวนการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

เพื่อการรักษาซึ่งมาตรฐาน พร้อมสามารถรายงานผลการควบคุมคุณภาพให้แก่ลูกค้าตรวจสอบได้ตามต้องการ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำ

MORE

คลังเก็บบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ควบคุมความสะอาดอย่างเคร่งครัดได้รับการ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ทั้งยังได้นำเทคโนโลยีทันสมัย เข้ามามีส่วนร่วมตรวจนับคลังสินค้า

MORE

บริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต่อเวลา สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าและการจัดส่งได้ตามต้องการ

การจัดส่งที่ทันสมัย รวดเร็ว และตรงเวลา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงยังมีระบบ GPS ติดตามการจัดส่งสินค้าให้ไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

     PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า laborum.