Author: webmaster

      กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด และบริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ของพนักงานทุกคน ...

      กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด และบริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566 ...

      สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ...

บริษัท SPC Interprint ประเทศไทย เพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น 2 เท่า ด้วยเครื่องพิมพ์ BOBST รุ่น NOVA RS 5003 บริษัท SPC Interprint เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อ่อน (Flexible Packaging) ได้ขยายฐานการผลิตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท BOBST และได้เริ่มทำธุรกิจกันในปี พ.ศ. 2561 บริษัท SPC Interprint ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบ Gravure รุ่น NOVA RS 5002 แห่งแรกของประเทศไทย และด้วยประสิทธิภาพอันดีเยี่ยมของเครื่องพิมพ์ บริษัท SPC Interprint จึงติดต่อกับBOBST เพื่อขอสั่งซื้อเครื่องพิมพ์รุ่น NOVA RS 5003 เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาในการผลิต บริษัท SPC...

เทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง 1. พิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เป็นการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ หรือพริ้นเตอร์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานพิมพ์ประเภทนี้ เป็นงานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก พิมพ์ครั้งละจำนวนน้อย ๆ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนภาพ หรือแก้ไขข้อความได้บ่อย ๆ 2. พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) พิมพ์แบบออฟเซ็ท เป็นการพิมพ์พื้นราบ ที่สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการพิมพ์ครั้งละมาก ๆ วิธีการ คือใช้ระบบและหลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป ซึ่งเป็นการพิมพ์ที่เน้นรายละเอียดการพิมพ์สูงมาก มีเครื่องพิมพ์หลายขนาดงานที่เหมาะกับงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ โปสการ์ด บัตรเชิญ หนังสือ วารสาร นิตยสาร แคตตาล็อก งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ 3. พิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet) เป็นงานพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก โดยการพ่นหมึกออกมาเป็นหยดเล็ก ๆ...

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถเติบโตสวนทางกับเศรษฐกิจ โดยได้รับอานิสงส์จากยอดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของธุรกิจ e-Commerce และธุรกิจส่งอาหารที่ขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ ปิดห้างสรรพสินค้า ห้ามการนั่งรับประทานในร้านอาหาร จากข้อมูลของ Packaging Intelligence Unit กระทรวงอุตสาหกรรม ปริมาณการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในประเทศสามารถขยายตัวได้ราว 3% YOY ในปี 2020 แม้ว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยมี GDP หดตัว -6.1% จากโควิด-19 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาด และข้อมูลล่าสุดในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2021 ปริมาณการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในประเทศเติบโตถึงกว่า 12% YOY มาอยู่ที่ 2.5 ล้านตัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และตระหนักถึงสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นเมกะเทรนด์ที่จะเปลี่ยนโฉมรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ในโลกยุคโควิด และโลกหลังโควิดต่อไปในอนาคต นอกจากบรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าภายในแล้ว ผู้บริโภคยังมั่นใจว่าสินค้าในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการจับต้องจากมือผู้อื่นอีกด้วย ในอดีตตามซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด...