ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

 

   

PPT ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 PPT Group ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ณ บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด