กิจกรรม เลี้ยงอาหารว่างพนักงาน

 

   

กิจกรรม เลี้ยงอาหารว่างพนักงาน

ผู้บริหารได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหารว่างแก่พนักงาน เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี 2566