กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

 

   

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด และบริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566