ประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร

 

   

สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย