กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

 

   

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด และบริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ของพนักงานทุกคน