กิจกรรมทำบุญ บริษัทฯ ประจำปี 2567

 

   

กิจกรรมทำบุญ บริษัทฯ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี ครบรอบ 37 ปี