กิจกรรมจับสลากรางวัล

 

   

PPT กิจกรรมจับสลากรางวัล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจับสลากของขวัญรางวัลให้กับพนักงาน โดย คุณพนิดา นิรมิตเจริญวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน