PPT Group เราคือผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) ดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัดและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย
มามากกว่า 40 ปีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

   PPT Group กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ โคนไอศกรีม และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน พร้อมทุนจดทะเบียนกว่า 130 ล้านบาท โดยมีบริษัทในเครือถึง 3 บริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านงานพิมพ์ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้แนวคิดที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม ครัวเรือน และสุขภาพ สามารถสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบถุงตั้งได้ (Stand-up Pouches) และถุงทั่วไป (Bags) รวมถึงกระดาษหุ้มโคนไอศกรีมให้มีรูปแบบที่ตอบรับต่อการใช้งานของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ด้วยการบริการในรูปแบบของ ONE STOP SERVICE

 

    และอีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของ PPT Group  คือเชื่อมโยงศักยภาพภายในองค์กรทั้งในด้านเครื่องจักร และนวัตกรรมด้านการพิมพ์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศที่ให้ความคมชัดของสีสันและลายเส้นสร้างความโดดเด่นให้แก่บรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบสะอาด ปลอดภัยในทุกขั้นตอน ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

Somchai Printing Limited Partnership.

 

ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์สมชาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยคุณสมชาย โชติพุฒศิลป์ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านงานพิมพ์ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ต (Offset Printing) ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์ที่มีคุณภาพ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์จะให้ผลงานออกมาคุณภาพสูงมากที่สุด

Pack Printer Co., Ltd.

 

 

บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยดำเนินธุรกิจด้านงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว ด้วยระบบงานพิมพ์โรโต้กราเวียร์ (Gravure) เป็นการพิมพ์พื้นลึกที่ใช้สำหรับแม่พิมพ์แบบเป็นร่องลึกซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องพิมพ์ลักษณะยาว คุณภาพงานพิมพ์ค่อนข้างดี

SPC Interprint Co., Ltd.

 

 

บริษัท เอสพีซีอินเตอร์พรินท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยเน้นดำเนินธุรกิจด้านงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์แบบโรโตกราเวียร์ (Gravure) ซึ่งเหมาะมากกับงานพิมพ์ประเภทซองพลาสติกต่าง ๆ หรือ ซองพลาสติกสำหรับใส่อาหาร และระบบการพิมพ์ เฟล็กโซ่ (Flexo)

     PPT Group เราเติบโตและขยายรูปแบบของธุรกิจเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ด้วยการบริหารงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทำให้เราเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

 

     บริษัทฯ มีศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งทางการตลาด ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการพิมพ์เพื่อให้คุณภาพของงานมีคุณภาพมากที่สุด อีกทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการผลิต Packaging ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

      อีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จคือเชื่อมโยงศักยภาพภายในองค์กร  ทั้งในด้านเครื่องจักร  และนวัตกรรมด้านการพิมพ์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ที่ให้ความคมชัดของสีสันและลายเส้นสร้างความโดดเด่น  ให้แก่บรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ สะอาด   ปลอดภัยในทุกขั้นตอน

News

PTT Group เรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยอยู่เสมอ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม ความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR

PPT Group เราตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตขึ้นพร้อมพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Career

PPT Group เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการหลากหลายและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้าทุกท่าน

        PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า