ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกหมึกพิมพ์ Gravure

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกหมึกพิมพ์ Gravure

 

อัตราที่รับ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.จัดเตรียมดูแล stock หมึก/สี ให้พร้อมสำหรับการพิมพ์ ตามแผนการผลิตที่กำหนด
2. ควบคุมดูแลงานด้านสี/หมึก พร้อมการปรับสี/หมึกให้ได้ตามใบสั่งงาน มุ่งมั่น และพัฒนา งานสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ
3.กำหนดสูตรหมึกพิมพ์
4. ตรวจสอบรายการสี/หมึกที่ใช้สำหรับการผลิต ให้ตรงตามใบสั่งผลิตและสเปค 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
6. ดูแลและบำรุงรักษาสถานที่เก็บหมึก/สี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ไม่ระบุเพศ
2.มีประสบการณ์การทำงานด้านหมึกพิมพ์กราเวียร์อย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
4.สามารถทำงานภายใต้ปัญหา หรือ แรงกดดันได้