จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม

 

   

จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม

คุณพนิดา  นิรมิตเจริญวงศ์ ประธานบริษัท ได้จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้พนักงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2567