กิจกรรมลงทะเบียน Health ID

 

   

กิจกรรมลงทะเบียน Health ID

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 PPT GROUP ได้จัดกิจกรรมลงทะเบียน Health ID ยืนยันตัวตนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ จากหน่วยงาน รพ.สต. คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ณ บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด